Aşağıdaki belgeler doğrultusunda asgari şartların sağlanması koşuluyla Odamız tarafından sözleşmeler onaylanacak ve Çalışma İzin Belgesi Düzenlenecektir.

    Sözleşme Onayı için başvuru dilekçesi
    Tip Sözleşme (Islak İmzalı, Kaşeli olarak 4 nüsha)
    Veteriner Hekim Kimlik Fotokopisi
    Veteriner Hekim 1 Adet vesikalık fotoğraf
    Veteriner Hekim Adli Sicil Belgesi
    İşyeri İmza Sirküleri, Ticaret Sizil Gazetesi fotokopisi (İşyeri şahıs adına ise sadece kimlik fotokopisi)
    Pet Shoplar için Klinik ruhsatı, Çalışma izin Belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi.
Kısmi zamanlı çalışacak veteriner hekimlerin ücretlendirmeleri için Balıkesir Veteriner Hekimleri Odası ile irtibata geçiniz.