Balıkesir Veteriner Hekimler Odası

Tarihçe

Balıkesir Veteriner Hekimleri Odası 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip, Anayasal, özerk bir kuruluştur.

Türkiye`deki diğer bölge Veteriner Hekimleri Odaları ile birlikte seçilen bir üst kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlıdır. Şu anda toplam olarak 605 üyesi vardır.

Vizyon ve Misyon